Çalışma İzni başvurusu neden reddedilir? Reddedilen çalışma iznine nasıl itiraz edilir?

Çalışma Bakanlığı tarafından değerlendirmeler belirli usullere göre yapılır. Çalışma izni süreci her aşamada belirli şartlar gerektirmektedir.

 • Eksik evrakın tamamlanmaması
 • Harcın ödenmemesi
 • Süreye ilişkin kurallara uyulmaması
 • Sahte bilgi ve belgelerle başvuru yapılması
 • Başvurunun uluslararası işgücü politikasına uygun olmaması
 • Yabancının istihdamının gerekçesinin yetersiz görülmesi
 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına ayrılmış meslek alanlarına başvuru yapılması
 • Yabancının meslek için gerekli nitelikte uzmanlıkta olmadığının anlaşılması
 • Bakanlığın belirlediği usullere ve değerlendirme kriterlerine uymayan başvuru yapılması
 • Kamu düzen ve güvenliği açısından Türkiye’de çalışmanın sakıncalı bulunduğu başvuruların yapılması
 • Dışişleri Bakanlığının onayladığı durumlar dışında, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı ve diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için başvuru yapılması

Durumlarında başvurular reddedilir.

REDDEDİLEN ÇALIŞMA İZNİNE İTİRAZ

 Çalışma izni başvurunuzun ret alması halinde, aldığınız ret cevabına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Red alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde itiraz dilekçesinin sunulması gerekmektedir. İtiraz dilekçesi değerlendirilmesinden de sonuç alınmadığı durumda konu yargıya taşınabilir.