Türkiye’de yabancıların çalışma izni alınırken hem işverenin hem de çalışacak personelden istenen belgeler vardır.

Çalışma İzni İçin Yabancı’dan İstenen Belgeler:

  • Çalışma izni alacak olan personele ve personelin işvereninin imzaladığı iş sözleşmesi
  • Personelin pasaportunun noter tasdikli Türkçeye çevrilmiş bir örneği

Çalışma İzni İçin İşverenden İstenen Belgeler:

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunurken doldurulan çalışma izni formu
  • 1 sene önceki önceki bilanço ve kar/zarar tablosu
  • Başvuru yaparken yetkili kişinin noter tasdikli vekaletname örneği veya başvuru yapan danışman şirketin çalışanla yaptığı iş sözleşmesi
  • İşverenin sahip olduğu şirketin en son sermaye ve ortaklığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
  • Müteahhitlik, inşaat, mühendislik ve danışmanlık sektörlerinde yabancı uzman istihdamı söz konusu olduğunda, kurumun aynı pozisyonda çalışan Türk personelin aldığı ücret bilgileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bu belgelerin başvurunun türüne, personelin bilgilerine ve işverenin bilgilerine göre farklılık gösterdiğini unutmayınız.